21. októbra 2016 sme v Steinway-Haus privítali medzinárodne uznávanú slovenskú umeleckú fotografku, Milotu Havránkovú.