Deň zeme so Slovenskou školou pri SNKK

28. apríla 2023 usporiadala Slovenská škola pri Slovensko-nemeckom kultúrnom klube Deň zeme.

Hlavnou témou tohtoročného podujatia boli vlky! 🐺

Pre deti sme si pripravili pestrý program:
🐾 O vlkoch v Nemecku a na Slovensku s hosťom M. Mezovským
🐾 Vlci v tradíciách a rozprávkach, vlčí vedomostný kvíz
🐾 Amulety a výrobky z prírodnín a papiera
🐾 Nabrúste si vlčie hlásky, spevácke aktivity
🐾 Environmentálna výchova, načo sú vtáčie búdky a ako ich vyrobiť

Veľká vďaka patrí Matejovi Mezovskému z Bayerisches Landesamt für Umwelt za skvelý workshop o vlkoch na Slovensku i v Nemecku a samozrejme našim učiteľkám za prípravu krásnej akcie! Matej priniesol aj vlčicu, ktorá mala u detí veľký úspech a rovnako jej vzdialený príbuzný, psík Django.

Rozprávali sme sa o vlkoch v tradíciách a rozprávkach, zahrali sme si vlčí vedomostný kvíz, tvorili amulety a výrobky z prírodnín, nechýbali ani spevácke aktivity a environmentálna výchova – povedali sme si načo sú vtáčie búdky a aj sme ich vyrábali.

Podujatie sa konalo s finančnou podporou Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.