O nás

Slovenská škola v Mníchove je vedená Slovensko-nemeckým kultúrnym klubom. Počas bavorského školského roka sa stretávame vždy v piatok medzi 17:00-19:00 v Kultúrnom centre GOROD (Kulturzentrum Gorod, Arnulfstrasse 197, 80634 Mníchov). Vyučovanie je doplnkovou aktivitou popri bežnej škôlke či škole.

Naši žiačikovia a žiaci sa zábavnou formou učia všetko možné, ale predovšetkým slovenčinu. Učia sa slovenčinu pozorne počúvať a dobre jej rozumieť, učia sa po slovensky čítať, spievať aj písať, učia sa spoznávať slovenské sviatky, tradície či zvyky, učia sa mať radi slovenskú kultúru, literatúru i dejepis a zapájajú sa do rozličných tvorivých aktivít či súťaží.

Pravidelne pre deti organizujeme aj sobotné akcie či výlety, tvorivé dielne, mikulášsku aj vianočnú besiedku, fašiangový karneval, veľkonočné posedenie, oslavy MDD a iné.

Triedy

V tomto školskom roku máme otvorených 6 tried, pozrite sa aké.

História školy

Slovenčina sa pod vedením Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu v Mníchove vyučuje od roku 2009. Predtým vyučovanie organizovala Slovenská katolícka misia, s narastajúcim záujmom a s pribúdajúcim počtom detí organizácia prešla pod Slovensko-nemecký kultúrny klub. Slovensko-nemecký kultúrny klub e.V. je dobrovoľnícka organizácia založená v roku 1974 v Mníchove. Naši dobrovoľníci zabezpečujú kompletné administratívno-organizačné zabezpečenie školy. Záleží nám na tom, aby mali deti so slovenským pôvodom možnosť udržať si aktívnu znalosť slovenského jazyka, poznali Slovensko, slovenské tradícia a zvyky a takto si budovali vzťah k Slovensku.

Sponzori a spolupráce

Slovenská škola funguje vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Sociálneho referátu mesta Mníchov.