Slovenská škola pri SNKK v Mníchove – Príklady našich originálnych pomôcok a učebných materiálov

Slovenčina je krásny jazyk a gramatika vôbec nie je NUDA, ak viete ako na to! My sa na vyučovanie poctivo pripravujeme. Chceme, aby sa u nás v Slovenskej škole deti nielen niečo naučili, ale dbáme aj na to, aby ich to bavilo. Aj preto dokupujeme a vyrábame originálne pomôcky a učebné materiály šité na mieru práve našim žiačkam a žiakom. Chcete vedieť aké?

Pexesá, skladačky, postrehové hry či kocky s aktivitami nám pomáhajú s rozširovaním slovnej zásoby u najmenších. Ako výborná pomôcka nám slúžia aj kartičky z českého nakladateľstva LOGOS.

Niektoré naše pomôcky už síce niečo pamätajú, ale napriek svojmu veku nestratili nič na svojej funkcii a už vôbec nie na kráse. K takým patria kartičky s detskou abecedou od oceňovanej českej ilustrátorky Jany Sigmudovej, ktoré boli zámerne koncipované tak, aby ich mohli používať slovenské aj české deti. Čo myslíte, budú sa páčiť aj našim budúcoročným prváčikom?
https://citarny.com/index.php/ilustratori-cesko/sigmundova-jana

Byť či nebyť? A ak byť, tak ako kto? Na začiatku školského roka si niekedy nezaškodí spomenúť na kultúrne asociácie, preopakovať čítanie a dozvedieť sa niečo nové zo zvieracej ríše. Vedeli ste, že delfíny sa vďaka svojej učenlivosti a vytrvalosti dokážu naučiť rozviazať uzol na sieti, do ktorej sa chytili? Byť vytrvalý sa vypláca.

Čítanie s porozumením je jednou zo zručností, ktoré si vyžadujú sústredenie a trénujú naše logické myslenie. Prečo sa popritom nezoznámiť s niektorými výnimočnými osobnosťami slovenského kultúrneho a vedeckého života?

Kto povedal, že príslovky sú nudná téma? Pre nás určite nie! Vieme, ako dokážu zmeniť sloveso a tým aj celkové vyznenie akcie. Tento rok sme si pri tejto téme čítali z Matildy od Roalda Dahla, ktorú v slovenskom preklade Evy Preložníkovej vydalo vydavateľstvo Enigma. Čo je lepšie ako sa pohodlne usalašiť s knižkou v posteli, keď vonku celý deň vytrvalo leje?

Cvičení na vybrané slová nie je nikdy dosť, a hoci nám nechýba vlastná invencia pri ich vyrábaní, prečo nesiahnnuť aj po osvedčených pomôckach od iných, čo vedia ako na to? Jedným z obľúbených zdrojov je pre nás stránka Naše detičky, ale pekné pomôcky vydáva aj nakladateľstvo Kupka.