28.1.2023: Vesmír očami detí

Podobne ako v roku 2022 sme sa aj tento rok zapojili do súťaže Vesmír očami detí, ktorú vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň. V ročníku 2022 až sedem našich detí postúpilo do celoslovenského kola a dostalo drobnú odmenu!