Slovensko-nemecký kultúrny klub e.V. je dobrovoľnícka organizácia založená v roku 1974 v Mníchove, ktorá pre krajanskú komunitu Slovákov žijúcich v Mníchove a Bavorsku organizuje spoločenské, kultúrne a vzdelávacie aktivity. Zároveň sa snažíme v zahraničí Slovensko propagovať ako krajinu s bohatou kultúrou a tradíciami.
Náš klub sa venuje rôznym aktivitám, ale predovšetkým organizujeme:

Spoločensko-kultúrne akcie

– koncerty
– divadelné predstavenia
– výstavy
– stretnutia významnými osobnosťami slovenského kultúrneho života
– filmové dni

Diskusie

– diskusie na politické a spoločenské témy
– prednášky na praktické témy ako poistenie, dvojité štátne občianstvo atď.

Projekty pre deti v Mníchove:

1. Vyučovanie slovenčiny
– vyučovanie raz týždenne v piatky poobede
– nástup možný aj počas školského roka
– malé skupiny žiakov
– kvalifikované učiteľky a učitelia
– študijný materiál zadarmo
– deň otvorených dverí, 1. zoznamovacia hodina zadarmo
– ponúkame súrodeneckú zľavu

2. Detské ľudové dielne
– raz mesačne v sobotu

Témy:
– dramatizácia diel slovenských autorov – divadlo, scénky
– slovenská literárna tvorba a vlastná tvorba
– vlastiveda – spoznávanie histórie Slovenska a jeho krás
– spoznávanie slovenského folklóru – ľudové piesne, tance a hry
– maľovanie – výroba pohľadníc, ozdôb na stôl a dekoračných predmetov
– slovenské ľudové tradície: veľkonočné vajíčka, maľba, drotárstvo, keramika, výšivka, výroba korbáčov, košíkárstvo
3. Iné nepravidelné aktivity
– návštevy divadla
– karneval, výlety, návštevy ZOO …
– letný detský tábor a iné

Kontakt: slovencina@snkk-mnichov.eu

Akcie pre deti uskutočnujeme s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Sociálneho referátu mesta Mníchov.