• Slovenčina
 • Deutsch
 • background

  O klube

  Slovensko-nemecký kultúrny klub  /  O klube

  Slovensko-nemecký kultúrny klub e.V. je dobrovoľnícka organizácia založená v roku 1974 v Mníchove, ktorá pre krajanskú komunitu Slovákov žijúcich v Mníchove a Bavorsku organizuje spoločenské, kultúrne a vzdelávacie aktivity. Zároveň sa snažíme v zahraničí Slovensko propagovať ako krajinu s bohatou kultúrou a tradíciami. Sme členmi ISEIA (ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association/Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích center)

   

   
  Pozrite si prierez našich akcií v roku 2014:

   
  Náš klub sa venuje rôznym aktivitám, ale predovšetkým organizujeme:
   

  Spoločensko-kultúrne akcie

  – koncerty

  – divadelné predstavenia

  – výstavy
  – stretnutia významnými osobnosťami slovenského kultúrneho života
  – filmové dni
   

  Diskusie

  – diskusie na politické témy

  – prednášky na praktické témy ako poistenie, dvojité štátne občianstvo atď.
   

  Projekty pre deti v Mníchove:

  1. Vyučovanie slovenčiny
  – 2 – 3 vyučovacie hodiny týždenne v období 15. september – 31. júl
  – nástup možný aj počas školského roka
  – malé skupiny žiakov 3-8 žiakov
  – kvalifikované učiteľky a učitelia
  – študijný materiál zadarmo
  – deň otvorených dverí, 1. zoznamovacia hodina zadarmo
  – poplatok za mesiac je 25 eur, z toho príspevok rodiča 10 eur, zvyšok hradí Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Slovensko-nemecký kultúrny klub v Mníchove
  – spolu s inými slovenskými vzdelávacími centrami vo svete vydávame časopis o deťoch a pre deti Slovákov v zahraničí CERUZKY vo svete: http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/
   

  2. Detské ľudové dielne
  – raz mesačne v sobotu od 10:00 do 15:00 hod.
   
  Témy:
  – dramatizácia diel slovenských autorov – divadlo, scénky
  – slovenská literárna tvorba a vlastná tvorba
  – vlastiveda – spoznávanie histórie Slovenska a jeho krás
  – spoznávanie slovenského folklóru – ľudové piesne, tance a hry
  – maľovanie – výroba pohľadníc, ozdôb na stôl a dekoračných predmetov
  – slovenské ľudové tradície: veľkonočné vajíčka, maľba, drotárstvo, keramika, výšivka, výroba korbáčov, košíkárstvo…
   

  3. Kurzy maľovania pre deti
  – kurzy maľovania so slovenským maliarom Martinom Oscitým
  – v termínoch 4x ročne, sobotu od 10:00 do 15:00 hod.
   
  4. Iné nepravidelné aktivity
  – návštevy divadla
  – vianočný večierok, karneval, výlety, návštevy ZOO, …
  – medzinárodné stretnutia detí
  – slovenská stanovačka
  – letný detský tábor a iné
   

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   

  Viac informácií o akciách pre deti nájdete na webovej stránke www.slovencinamun.caesar.sk


  Otázky Vám zodpovie:
  Ing. Jarmila Buchová, PhD. – vedúca Odboru výchovy a vzdelávania detí, učiteľka

  tel.: 0151-540 680 44

  e-mail: jarmila.buchova@gmail.com

  Akcie pre deti uskutočnujeme s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Sociálneho referátu mesta Mníchov.

   

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA               OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   

  Diskusia

  Diskusia je uzavretá