3.12.2022: Mikuláš navštívil Slovenskú školu

Ďakujeme Mikulášovi, že zavítal do našej Slovenskej školy! 🎅🏻 A taktiež ďakujeme rodičom a pani učiteľkám, že mu pomohli prichystať balíčky pre deti.