Kontakt a zápis

Prvá zoznamovacia hodina je zdarma. Prídte sa zoznámiť s kolektívom a pozrieť sa, ako prebieha naše vyučovanie.

Prihlášku si môžete stiahnuť nižšie. Vyplnenú prihlášku prosíme poslať v elektronickej podobe (scan alebo fotka) na emailovú adresu slovencina@snkk-mnichov.eu a originál priniesť na prvú hodinu. Do ďalšieho ročníka sú prednostne prijímané deti zapísané v predošlom školskom roku, potom rozhoduje dátum doručenia prihlášky až do naplnenia kapacity.

Ročný poplatok za dieťa je 120 eur, ponúkame aj súrodeneckú zľavu. Učebnice a iný študijný materiál hradí Slovensko-nemecký kultúrny klub. V cene školného je predplatné slovenských detských časopisov, podľa veku Včielka, Slniečko alebo Bublina. Kvôli povinnému poisteniu Vašich detí na vyučovaní a ostatných akciách je podmienkou členstvo v Slovensko-nemeckom kultúrnom klube, členský poplatok za rodinu je 20 eur ročne (študenti a dôchodcovia 5 eur). Pre deti členov sú zdarma aj detské dielne so zameraním na slovenské ľudové umenie a folklór. Dielne sa konajú väčšinou v sobotu 6x ročne v priestoroch Slovenskej katolíckej farnosti.

Neváhajte nás kontaktovať:
– na klubovej emailovej adrese pre vyučovanie slovenčiny: slovencina@snkk-mnichov.eu
– alebo na Facebooku správou pre Slovensko-nemecký kultúrny klub Mníchov: https://www.facebook.com/slovenskonemeckykulturnyklub

Tešíme sa na Vaše deti 😊