Ján Mráz je významný akademický maliar, grafik, publicista. Pôvodom rodák z Ružomberku, žije a pôsobí v Mníchove už od roku 1968.

 
Počas štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave prešiel Ján Mráz rukami viacerých významných výtvarných umelcov, ktorí zanechali vplyv na jeho dielach. Cez ateliér Dezidera Millyho, ktorého signifikantné prvky výstavby krajiny nájdeme aj v dielach autora, prešiel do ateliéru Ladislava Čemického. Následne pokračoval pod vedením Jána Mudrocha, ktorého vplyv pastóznej maľby je evidentný. Od Mudrocha prešiel do ateliéru monumentálnej maľby Petra Matejku, ktorý ho utvrdil pri práci s farbou a vnútorným svetlom. Svoje štúdium však zavŕšil na odbore grafiky u profesora Vincenta Hložníka, ktorého vplyv je evidentný najmä v jeho blokovej kresbe a grafike, ktorá vyústila k spolupráci s knižným vydavateľstvom Mladé letá a neskôr po emigrácií v spolupráci s japonským vydavateľstvo GAKKEN.
 
Portrétová maľba sa stala ťažiskom posledných rokov umelcovej tvorby. Hoci diela Jána Mráza nepatria medzi vysoké umenie, ktoré nastoľuje otázky a hľadá odpovede, pre autora je najdôležitejšie to, že ho jeho práca napĺňa a je rád, že zaujala aj široké okolie. Svoje práce vystavoval v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku, USA, Kanade, Japonsku a neobišiel ani Slovensko – v niekdajšom Dome zahraničných Slovákov v Bratislave otváral výstavu jeho tvorby vtedajší prezident SR Rudolf Schuster. Vystavoval aj v rodnom Ružomberku – v Liptovskom múzeu, v Martine v Matici slovenskej, ako aj v Slovenskom komornom divadle.
 
V tvorbe Jána Mráza máme možnosť vidieť množstvo portrétov samotného autora. Mnohí by si mysleli, že ide o istý prejav egocentrizmu, ale Ján Mráz prezentuje svoje autoportréty ako spôsob štúdií a skúšania množstva variácií pri zobrazení. Ako povedal Charles Dickens: ,,sú len dva štýly portrétov: vážny a tváriaci sa.“ Aj s týmito limitmi je však možné zobraziť ich celú škálu.
 
Výstava je súčasťou Národných matičných slávností a dlhodobého projektu Turčianskej galérie – Slovenský svet vizuálneho umenia. Matičné Národné Slávnosti 2015 v dňoch od 6. augusta do 21. augusta 2015 boli zahájené vernisážou výstavy jubilujúceho exilového výtvarníka Akad. Maliara Jana Mráza dňa 6.08.2015. Výstava trvala do 6. septembra 2015.
Hlavným organizatorom výstavy je MATICA SLOVENSKÁ v spolupráci s mestom Martin, Turčianskou galériou v Martine v zriaďovatelskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Slovensko-nemeckým kulturným klubom v Mníchove.
 

Zdroj (Fotografie a text): http://www.turiecgallery.sk/, od č. 11 Štefan Bujalka

Fotografie z vernisáže na Facebooku Turčianskej galérie: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.983054928381306.1073741877.342846582402147&type=3

 
11 – Otvorenie moderátormi z Turčianskej Galérie
12 – Heligonkári Majerčíkovci – hudobný doprovod
13 – Zprava doľa: Ján Mráz, Jana Mráz, pani z Ružomberka, riaditeľ Galérie Ing. L. Kraľoviansky, Predseda Matice Slovenskej Ing. Marián Tkáč PhD.
17 – riaditeľ TG Ing. Kraľoviansky pri slávnostnom prejave
18 – moderátorka číta pozdravný list od pani V. Horch, predsedníčky SNKK
19 – prívet predsedu MS Mariána Tkáča
20 – predseda MS Marián Tkáč udeľuje majstrovi Mrázovi Zlatú medailu MS