Hľadáme posily do učiteľského kolektívu Slovenskej školy pri Slovensko-nemeckom kultúrnom klube v Mníchove!

V školskom roku 2022/2023 nás bolo osem (plus jeden pedagóg pre dospelých a dobrovoľníci zo SNKK), no jedna z našich učiteliek sa žiaľ vracia na Slovensko. Ponúkame viaceré samostatné skupiny pre deti rozličného predškolského aj školského veku a naše vyučovanie sa koná počas celého bavorského školského roka. Dôraz kladieme na pravidelnú výučbu založenú na slovenskom Štátnom vzdelávacom programe a Sylabe pre komisionálne skúšky.

Viac informácií o vyučovaní slovenčiny pre deti nájdete na: https://snkk-mnichov.eu/slovencina/

Kontaktovať nás môžete na Facebooku cez správu alebo nám napíšte email na slovencina@snkk-mnichov.eu.

Radi Vám pošleme viac informácií a potešíme sa životopisu v slovenčine alebo nemčine.