Výstava slovenského rodáka žijúceho v Mníchove, a člena nášho klubu, Martina Oscitého s názvom Hľadanie raja je realizovaná v duchu vizionárstva a úcty ku kráse prírody, ktorá je silou fantázie pretváraná na neustále nové formy bez ujmy na estetike. Vysiela posolstvo k širokej verejnosti s dôrazom na fakt, že umenie zošľachťuje ducha, zjemňuje dušu a obohacuje spoločnosť.

 

Vernisáž sa konala 19. mája 2016. Slovensko-nemecký kultúrny kluv výstavu spoluorganizoval, počas vernisáže sa k hosťom prihovorila aj naša predsedníčka Viera Horch. Pri otvorení výstavy boli taktiež odovzdané ceny Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre deti, ktoré sa zúčastnili súťaže BIENÁLE FANTÁZIE. Do Turčianskej galérie prišlo v aktuálnom ročníku viac ako 5400 detských prác z 33 krajín sveta. Diela hodnotila medzinárodná odborná porota, ktorá udelila 43 cien v hlavných kategóriách a viac ako 600 čestných uznaní. Medzi ocenenými boli aj deti z Mníchova, ktoré do súťaže pripravoval práve Martin Oscitý. Čestné uznanie dostali Lea Osusky, Luise Johnson a Nikola Johnson. Lukáš Maher si odniesol hlavnú cenu za maľbu s názvom Aladin.  Oceneným deťom blahoželáme! XXII. ročník Bienále fantázie s podtitulom Rozprávky, mýty, legendy je pokračovaním takmer polstoročia trvajúceho projektu, ktorý prezentuje výtvarné práce detí a mládeže. Aj keď je jeho domovom Slovensko, už dávno stratilo lokálny charakter a stalo sa medzinárodnou prehliadkou „detského umenia“. Aktuálny ročník sa vracia ku koreňom Bienále fantázie a pripomína jeho prvotné motto: rozprávky, pieseň, porekadlo, riekanka, hry detí a zvyky ľudu.

Výstava potrvá do 3. júla 2016.

Viac fotografií z vernisáže nájdete aj na Facebookovej stránke Turčianskej galérie.