7.12.2014 sme oslávili 40. výročie založenia Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu.

Na oslavách sa zúčastnil aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Vilma Prívarová, poradkyňa predsedu ÚSŽZ. Podpredseda ÚSŽZ tlmočil súčasnej predsedníčke SNKK Viere Horchovej pozdravy predsedu ÚSŽZ Igora Furdíka so želaním, aby sa aj v ďalších rokoch a desaťročiach stal SNKK zdrojom nielen nových výziev pre prezentáciu a šírenie našej kultúry a jej trvalých hodnôt v multikultúrnom Nemecku, ale aj dôležitou krajanskou adresou v rámci zveľaďovania slovenskosti a zachovávania slovenského jazyka a kultúrnych tradícií v najmladších generáciách početnej slovenskej komunity v Bavorsku.

Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli aj založenie folklórneho súboru Javorina. Súbor vznikol v roku 1974 v Mníchove pod umeleckým vedením Ľuby Asztalos a úspešne prezentoval slovenskú ľudovú kultúru. Súbor vystúpil na mnohých kulturných slávnostiach, ktoré poriadalo mesto Mníchov a spolková republika Bavorsko, v švajčiarskom Berne, v roku 1983 na medzinárodnej výstave „IGA“ v Mníchove alebo v bavorskej televízii. V ARD vysielaní pre Eurovíziu „Lieder-Rythmen-Melodien“ vystúpila Javorina so svojimi tancami a hudbou v rámci medzinárodného programu ľudového umenia v Európe. Pravidelne sa konali celovečerné predstavenia v Kolpinghaus v Mníchove. Organizačne súbor podporovala pani Rosemarie Čulik, ktorá účinkujúcim ušila nádherné slovenské kroje.

Obe dámy boli za svoje zásluhy ocenené pamätnou medailou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú si prevzali z rúk Petra Prochácku, podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pani Ľube Asztaloš udelil predseda ÚSŽZ Igor Furdík Pamätnú medailu  Za zásluhy o upevňovanie národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí ako zakladateľke, choreografke a umeleckej vedúcej folklórneho súboru „Javorina“ a ľudovej hudby  „Dolina“ za jej osobný prínos k uchovaniu a rozvoju národnej, duchovnej a kultúrnej identity Slovákov v Mníchove a Nemecku. Pani Rosemarie Erika Čulik udelil predseda ÚSŽZ Igor Furdík Pamätnú medailu  Za zásluhy o upevňovanie národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí ako dlhoročnej organizačnej vedúcej hudobnej a tanečnej skupiny „Javorina“ a za osobný prínos k  uchovávaniu a rozvoju slovenskej ľudovej kultúry v spoločenskom prostredí slovenskej komunity v Mníchove a v Nemecku. 

Prečítajte si článok na stránke ÚSŽZ, kde sa dozviete aj viac o ocenených dámach: http://www.uszz.sk/sk/stranka/3425/slovensko-nemecky-kulturny-klub-v-mnichove-oslavil-styridsiatku

Fotografie: Veronika Gburíková, Martin Oscitý

Kliknite na fotky: