V rámci osláv 40. výročia založenia Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu

sme pre Vás 5.12.2014 o 20:00 v Michaelskirche v Lochham pripravili
 
organový koncert, diela od Johanna Sebastiana Bacha a Carla Philippa Emanuela Bacha zahrala Zuzana Kissová.
 
http://snkk-mnichov.eu/udalosti/oslavy-40-vyrocia-slovensko-nemeckeho-kulturneho-klubu
 
Kliknite na fotky: