4. – 26.7.2022: Martin Juraj Oscitý – Ku koreňom

Slovensko-nemecký kultúrny klub usporiadal výstavu diel Martina Juraja Oscitého pri príležitosti 70. narodenín umelca. Výstava sa konala v budove Ministerstva kultúry, Námestie SNP 33, v Bratislave. Za finančnú podporu podujatia ďakujeme Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.