Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Slovensko-nemecký kultúrny klub Vás pozýva na vyučovanie slovenčiny pre deti a dospelých v Mníchove a prijíma prihlášky na školský rok 2023/2024.

Prvé vyučovanie v školskom roku 2023/2024 sa bude konať 22.9.2023 o 17:00.

Vyučovanie sa koná raz týždenne a je doplnkovou aktivitou popri bežnej škole či škôlke, ktorú Vaše deti navštevujú. V skupine škôlkarov a detí predškolského veku sa hravou formou zameriavame na budovanie slovnej zásoby.

So staršími žiakmi sa venujeme konverzácii, slovenskej gramatike, čítaniu, písaniu, počúvaniu a témam zo slovenskej vlastivedy a prírodovedy. Ponúkame aj intenzívnu prípravu na komisionálne skúšky na slovenských školách. Našu ponuku sa snažíme prispôsobiť prihláseným deťom. Aktuálne vyučujeme v šiestich vekových skupinách.

Obsah učiva je prispôsobený potrebám detí založený na slovenskom Štátnom vzdelávacom programe a Sylabe pre komisionálne skúšky. S cieľom budovať čitateľské kompetencie spoločne odoberáme slovenské detské časopisy a k dispozícii je aj naša školská knižnica. Okrem toho každý mesiac organizujeme školské aj mimoškolské akcie, napríklad besedy, výlety a exkurzie, výtvarné a divadelné dielne, súťaže (recitačná súťaž Hviezdoslavova mašľa, výtvarná súťaž Vesmír očami detí), mikulášsku aj vianočnú besiedku, fašiangový karneval, Deň Zeme, Popoludnie s Andersenom, MDD a iné.

Počas vyučovania prebieha aj kurz slovenčiny pre DOSPELÝCH, väčšinou sa jedná o rodičov detí, ale veľmi radi privítame aj externých záujemcov.

Hodiny prebiehajú v triedach v Kulturzentrum Gorod (Arnulfstraße 197, 80634 München) v piatky od 17:00 do 19:00. Vyučovanie sa nekoná počas bavorských školských prázdnin.

Zoznamovacia hodina je zdarma!

Vyučovanie uskutočňujeme s finančnou podporou Sociálneho referátu mesta Mníchov a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prihlášku a bližšie informácie Vám radi pošleme, napíšte nám na slovencina@snkk-mnichov.eu.
Do ďalšieho ročníka sú prednostne prijímané deti zapísané v predošlom školskom roku, potom rozhoduje dátum doručenia prihlášky až do naplnenia kapacity.

Neváhajte nás kontaktovať
– na klubovej emailovej adrese pre vyučovanie slovenčiny: slovencina@snkk-mnichov.eu
– alebo na Facebooku správou pre Slovensko-nemecký kultúrny klub Mníchov

O nás:

Slovenská škola pri SNKK je jedinou a najdlhšie pôsobiacou komunitnou školou v Bavorsku, ktorá zabezpečuje pravidelnú výučbu slovenského jazyka pre deti aj dospelých.

SNKK je dobrovoľnícky klub založený v roku 1974. Pre krajanskú komunitu Slovákov žijúcich v Mníchove a v okolí organizujeme kultúrne, spoločenské a vzdelávacie podujatia (ako napr. koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, diskusie). Pre deti ponúkame pravidelné týždenné vyučovanie slovenčiny, detské ľudové dielne a rôzne doplnkové aktivity (návštevy divadla, stretnutia s Mikulášom, karneval a podobne). Tešíme sa, že na naše akcie neprichádzajú iba Slováci a takto môžeme Slovensko propagovať ako krajinu s bohatou kultúrou a tradíciami.

Radi Vás u nás privítame!

Veronika Ferianček, predsedníčka Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu, učiteľský kolektív a kolektív Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu

PS: Hľadáme nové posily do nášho učiteľského kolektívu, v prípade záujmu nás kontaktujte.

Go to Top