Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Milí rodičia,

pozývame Vás na vyučovanie slovenčiny pre deti v Mníchove a prijímame prihlášky na školský rok 2022/2023.

Prvé vyučovanie v školskom roku 2022/2023 sa bude konať 23.9.2022 o 17:00.

Vyučovanie sa koná raz týždenne a je doplnkovou aktivitou popri bežnej škole či škôlke, ktorú Vaše deti navštevujú. V skupine škôlkarov a detí predškolského veku sa hravou formou zameriavame na budovanie slovnej zásoby.

So staršími žiakmi sa venujeme konverzácii, slovenskej gramatike, čítaniu, písaniu, počúvaniu a témam zo slovenskej vlastivedy a prírodovedy. Ponúkame aj intenzívnu prípravu na komisionálne skúšky na slovenských školách. Našu ponuku sa snažíme prispôsobiť prihláseným deťom. Aktuálne vyučujeme v šiestich vekových skupinách. Osobitnou skupinou je trieda pre deti, ktoré sa slovenčinu učia ako cudzí jazyk.

Počas vyučovania prebieha aj kurz slovenčiny pre DOSPELÝCH, väčšinou sa jedná o rodičov detí, ale veľmi radi privítame aj externých záujmcov.

Hodiny prebiehajú v triedach v Kulturzentrum Gorod (Arnulfstraße 197, 80634 München) v piatky od 16:30 do 19:00. Vyučovanie sa nekoná počas bavorských školských prázdnin.

Zoznamovacia hodina je zdarma, prihláste sa na slovencina@snkk-mnichov.eu.

Vyučovanie uskutočňujeme s finančnou podporou Sociálneho referátu mesta Mníchov a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prihlášku a bližšie informácie Vám radi pošleme v správe na Facebooku, alebo nám napíšte na slovencina@snkk-mnichov.eu.

Do ďalšieho ročníka sú prednostne prijímané deti zapísané v predošlom školskom roku, potom rozhoduje dátum doručenia prihlášky až do naplnenia kapacity.

Neváhajte nás kontaktovať
– na klubovej emailovej adrese pre vyučovanie slovenčiny: slovencina@snkk-mnichov.eu
– alebo na Facebooku správou pre Slovensko-nemecký kultúrny klub Mníchov

O nás:
SNKK je dobrovoľnícky klub založený v roku 1974. Pre krajanskú komunitu Slovákov žijúcich v Mníchove a v okolí organizujeme kultúrne, spoločenské a vzdelávacie podujatia (ako napr. koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, diskusie). Pre deti ponúkame pravidelné týždenné vyučovanie slovenčiny, detské ľudové dielne a rôzne doplnkové aktivity (návštevy divadla, stretnutia s Mikulášom, karneval a podobne). Tešíme sa, že na naše akcie neprichádzajú iba Slováci a takto môžeme Slovensko propagovať ako krajinu s bohatou kultúrou a tradíciami.

Tešíme sa na Vás 😊

 

Go to Top