Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Milí rodičia, milí krajania,
 
Slovensko-nemecký kultúrny klub Vás pozýva na
 
3. SLOVENSKÝ DETSKÝ KONCERT
 
Vystúpia deti (približne od 4 do 18 rokov), ktoré hrajú na hudobný nástroj alebo spievajú slovenské ľudové piesne a majú chuť predviesť svoj talent pred rodinou a kamarátmi.
Ak máte záujem o účasť, prihláste sa najneskôr do 31. apríla 2022 na detskykoncert@snkk-mnichov.eu.
Koncert sa uskutoční 14. mája 2022 o 14:00 v Bürgerhaus Gräfelfing, Bahnhofpl. 1, 82166 Gräfelfing (100 m od zastávky S6 Gräfelfing). Priebeh koncertu a skúška pred koncertom budú prispôsobené počtu a veku účinkujúcich.
Hra spamäti nie je podmienkou. Pre klaviristov bude k dispozícii klavír.
 
Naším cieľom je podporiť záujem detí o hudbu a posilniť ich sebadôveru pri vystupovaní pred publikom. Budeme radi, keď pozvánku prepošlete ďalej.
 
Fotografie z 2. detského koncertu, ktorý sa konal 12. júna 2021: https://www.facebook.com/slovenskonemeckykulturnyklub/posts/1900626870105095
 
So srdečným pozdravom
Slovensko-nemecký kultúrny klub

Go to Top