20.5.2022: Deň Zeme Slovenskej školy pri SNKK

Deti z vyučovania slovenčiny oslávili Deň Zeme v parku. Vyrábali herbár, tvorili s prírodnými materiálmi, sadili kvietky, učili sa o triedení odpadu a o iných enviromentálnych témach a s entomológom Tomášom spoznávali hmyz. Srdečne ďakujeme pani učiteľkám a všetkým ochotným rodičom za prípravu a organizáciu veľmi vydarenej akcie!