Všetky deti a ich rodičov pozývame na zápis na školský rok 2015/16!
 
Vyučuje sa v priestoroch
Slovenskej katolíckej farnosti v Mníchove,
Landsbergerstr. 39, Mníchov
 

 slovencina

 
Aktivity, ktoré realizujeme:
 
1. Vyučovanie slovenčiny
– pravidelné týždenné vyučovanie pre deti od 5 rokov
– nepravidelné vyučovanie slovenčiny (víkednové, prázdninové kurzy, Hráme sa so slovenčinou a pod.)
– kurzy vlastivedy a prírodovedy
 
2. Tvorivý ateliér
– detské ľudové dielne
– krúžok šikovných rúk
– kurzy maľovania
 
3. Iné
– karneval
– vianočný večierok
– návštevy divadla
– medzinárodné stretnutia detí
 
Viac informácií o vyučovaní slovenčiny,ktoré organizuje slovenské vzdelávacie centrum pri Slovensko-nemeckom kultúrnom klube v Mníchove nájdete na tejto webovej stránke:
 
http://slovencinamun.caesar.sk/