Vážení priatelia,
 
dovoľujeme si Vás upozorniť na zaujímavý a jedinečný projekt, ktorý bude mať svetovú premiéru 12.02.2020 v Mníchove.
 
Autor tohto nezvyčajného projektu, záhadný a anonymný „stranger“ poslúchol svoj vnútorný hlas a strávil 40 dní v namíbijskej púšti, kde pod vplyvom úžasnej prírody a úplnej izolácie vznikli kompozície na klavíri, ktorý bol v púšti jeho jediným spoločníkom. Z týchto púštnych fraktálov skomponoval potom spolu s filmovým skladateľom Davidom Bertokom púštnu symfóniu. Tieto potom David použil v orchestrácii pre symfonický orchester. Na veľkom plátne budú hudbu dopĺňať filmové zábery z púšte.
 
David Bertok zaujme poslucháčov a divákov na hlbokej emocionálnej úrovni.
 
S neobyčajnou kreativitou a veľkým citom pre melódiu hrá svoje partitúry tak, že chytia za srdce. A to nie je náhoda: rodený Slovák-Bratislavčan vyrástol v Mníchove, študoval klasický klavír na Univerzite v Hamburgu a filmovú hudbu na USC – University of Southern California v USA. V Los Angeles, kde sa usadil, si urobil rýchlo meno ako skladateľ filmovej hudby pre film a televíziu.
 
Milí priatelia, obraciame sa na vás všetkych s vrelým odporúčaním tohoto nezvyčajného projektu.
 
S BRATISLAVSKÝM SYMFONICKÝM ORCHESTROM HO NAŠTUDOVAL A DIRIGUJE: DAVID BERTOK.
 
Lístky si môžete zakúpiť v predpredaji u München Ticket na známych miestach. Linky pre bližie informácie:
 
https://stranger.org/
http://www.davidbertok.com/
 
So srdečným pozdravom
Slovenská katolícka farnosť
Slovensko-nemecký kultúrny klub