V nedeľu, 22. januára 2017, majú Mníchovčania so zahraničným pasom možnosť zvoliť svojich zástupcov do Rady migrantov (Migrationsbeirat, bývalý Ausländerbeirat).
 

Migrationsbeirat už viac než 40 rokov zastupuje politické záujmy obyvateliek a obyvateľov Mníchova bez nemeckého pasu. Úloha tohto politického grémia spočíva v poradnej funkcii pre mestské zastupiteľstvo ohľadom všetkých otázok, ktoré sa týkajú zahraničných Mníchovčanov. Okrem toho sa Migrationsbeirat verejne angažuje za politickú, právnu, sociálnu a kultúrnu rovnosť medzi Nemcami a občanmi iných štátov. V rámci konzultácií raz mesačne s predsedníčkou Migrationsbeirat-u majú Mníchovčania možnosť diskutovať otázky o spolužití rôznych skupín obyvateľstva. Zahraničné a medzinárodné organizácie, kluby, spolky a iniciatívy môžu Migrationsbeirat požiadať o finančnú podporu pre integračné aktivity, projekty a podujatia.

 
Viac informácií nájdete na nasledujúcich webových stránkach:
– Všetky informácie o voľbách: www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kreisverwaltungsreferat/Wahlen-und-Abstimmungen/Migrationsbeiratswahl.html
– Webová stránka Migrationsbeirat-u: www.migrationsbeirat-muenchen.de
 

Kto môže voliť?

Voliť sú oprávnené všetky osoby, ktoré majú výlučne cudziu štátnu príslušnosť (to znamená všetky okrem nemeckej), ak v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov, bývajú v Mníchove minimálne šesť mesiacov (od 22.7.2016, pri viacerých bydliskách musí byť v Mníchove hlavný pobyt) a ak im iným zákonom nie je odobraté právo voliť.

 

Na žiadosť sú oprávnené voliť aj osoby, ktoré nemecké štátne občianstvo získali v priebehu posledných dvanástich rokov (od 22.1.2005) alebo majú okrem nemeckého občianstva aj občianstvo inej krajiny a spľňajú ostatné právne predpoklady. Ak spĺňate tieto podmienky, žiadosť o pridanie do zoznamu voličov je potrebné podať najneskôr do 6.1.2017 osobne alebo písomne na:
Kreisverwaltungsreferat
Geschäftsleitung, Wahlen und Abstimmungen
Ruppertstraße 19
80337 München
 

Potrebný formulár (Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis) nájdete na tejto stránke alebo si ho stiahnite tu. O formulár môžete požiadať aj telefonicky na čísle: 089/233-44777 alebo emailom (wahlamt.kvr@muenchen.de).

 

Všetkým oprávneným voličom bola poštou doručená informácia o voľbách a Vašej volebnej miestnosti (Wahlbenachrichtigung). Ak ste oprávneným voličom a do 1. januára 2017 ste nedostali žiadne dokumenty, obráťte sa na Wahlamt (KVR). Ak ste informácie o voľbách stratili, alebo ich v deň volieb nenájdete, môžete vo Vašej volebnej miestnosti odvoliť aj s platným dokladom totožnosti. Vašu volebnú miestnosť nájdete na Wahlbenachrichtigung alebo na tejto webovej stránke: Wahllokalsuche

 

Voľba poštou

Kvôli flexibilite v deň volieb odporúčame voľbu poštou (Briefwahl). O potrebné dokumenty môžete požiadať online, písomne alebo osobne. Telefonická žiadosť nie je možná. Najjednoduchšie je vyplniť online žiadosť, môžete tak urobiť odoslaním tohto jednoduchého online formulára do 18. januára 2017, 11:30 hod. Od 2. januára môžete o voľbu poštou požiadať osobne na nasledujúcich adresách, otváracie hodiny nájdete na Wahlbenachrichtigung:

– Bezirksinspektion Mitte, Tal 31, Zimmer 201
– Bezirksinspektion Nord, Hanauer Str. 56, Zimmer 29
– Bezirksinspektion Ost, Trausnitzstr. 33, (vstup aj cez Friedenstr. 40), Zimmer 1.231
– Bezirksinspektion West, Landsberger Str. 486, Zimmer 40
– Kreisverwaltungsreferat, Wahlamt, Ruppertstr. 19, Zimmer 3008
Keď sa rozhodnete o voľbu poštou, musí byť Vás volebný lístok doručený na KVR najneskôr do 22. januára 2017 do 18:00 hod.
 

Informácie o volebnom systéme

Informácie o všetkých kandidátskych listinách (Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge) nájdete tu. Vo voľbách do Migrationsbeirat máte viacero možností ako odovzdať svoje hlasy. Zvláštnosťou je, že sa môžete rozhodnúť aj pre viac ako jednu kandidátsku listinu. Každý volič má k dispózícii 40 hlasov, čo zodpovedá počtu členov Migrationsbeirat-u a jednej osobe môžete odovzdať maximálne tri Vaše hlasy. Všetky podrobnosti si môžete prečítať na informačnom letáku „Wie wird gewählt?“ (PDF, 469 KB)

 

Slováci a slovenské záujmy neboli dosiaľ v Migrationsbeirat zastúpené. V týchto voľbách sa o Vaše hlasy uchádzajú kandidáti a kandidátky zo Slovenska na dvoch kandidátskych listinách. Ako je vysvetlené vyššie, vo voľbách sa môžete rozhodnúť aj pre viac ako jednu listinu a každému slovenskému kandidátovi/každej slovenskej kadidátke môžete odovzdať tri Vaše hlasy.

 
– Na kandidátke POLNISCH-SLOWAKISCHE LISTE kandidujú:

  • Veronika Ferianček
  • Adriana Lednická
  • Martin Georg Oscitý

 
– Na kandidátke KATHOLIKEN FÜR MÜNCHEN kandidujú:

  • Marek Polák
  • Jozef Šoltés

 
Informácie budeme postupne dopĺňať, kontaktovať nás môžete aj na info@snkk-mnichov.eu
Zdroj informácií: www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kreisverwaltungsreferat/Wahlen-und-Abstimmungen/Migrationsbeiratswahl.html