Slovensko–nemecký kultúrny klub v Mníchove Vás

 

dňa 19. mája 2015 o 19.00 hod.

srdečne pozýva

do priestorov  Slovenskej katolíckej farnosti Landsbergerstr. 39/III. v Mníchove

 

na uctenie si obetí 2. svetovej vojny

 

a na následnú diskusiu. Akcia je pre všetkých záujemcov, vstup voľný.

Na Vašu hojnú účasť sa teší predsedníctvo Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu v Mníchove a  Slovenská katolícka farnosť.