Slovenské gréckokatolícke spoločenstvo sv. Cyrila a Metoda v Mníchove pozýva na slovenskú gréckokatolícku fašiangovú zábavu. Viac informácií o spoločenstve nájdete aj na ich webovej stránke: http://mnichov.grkatke.sk

 

5