• Slovenčina
 • Deutsch
 • background

  Vyučovanie slovenčiny pre deti – Zápis na školský rok 2020/2021

  Slovensko-nemecký kultúrny klub  /  Udalosti  /  Vyučovanie slovenčiny pre deti – Zápis na školský rok 2020/2021
  18.9.2020 16:30 Adresa

  Milí rodičia,

   

  po prázdninách pokračujeme v našom vyučovaní slovenčiny pre deti v Mníchove a prijímame prihlášky na školský rok 2020/2021.

   
  Prvá hodina v tomto školskom roku sa bude konať 18.9.2020 o 16:30.
   
  Prihlášku si môžete stiahnuť tu:
  Prihláška na vyučovanie slovenčiny, školský rok 2020/2021 (Word súbor na stiahnutie)
  Prihláška na vyučovanie slovenčiny, školský rok 2020/2021 (Pdf súbor na stiahnutie)
   
  Vyplnenú prihlášku prosíme poslať v elektronickej podobe (scan alebo fotka) na emailovú adresu slovencina@snkk-mnichov.eu a originál priniesť na prvú hodinu v septembri. Do ďalšieho ročníka sú prednostne prijímané deti zapísané v predošlom školskom roku, potom rozhoduje dátum doručenia prihlášky až do naplnenia kapacity.
   
  Vyučovanie sa koná raz týždenne a je doplnkovou aktivitou popri bežnej škole či škôlke, ktorú Vaše deti navštevujú. V skupine škôlkarov a detí predškolského veku sa hravou formou zameriavame na budovanie slovnej zásoby. So staršími deťmi sa venujeme konverzácii, slovenskej gramatike, čítaniu, písaniu, počúvaniu a témam zo slovenskej vlastivedy a prírodovedy. Ponúkame aj intenzívnu prípravu na skúšky na slovenských stredných školách a gymnáziách pod vedením kvalifikovaného pedagóga s dlhoročnou praxou. Našu ponuku sa snažíme prispôsobiť prihláseným deťom. Aktuálne vyučujeme v piatich vekových skupinách.

   

  Hodiny prebiehajú v triedach v Kulturzentrum Gorod (Arnulfstraße 197, 80634 München) v piatky od 16:30 do 19:00. Podľa záujmu otvoríme aj skupinu v sobotu doobeda. Vyučovanie sa nekoná počas bavorských školských prázdnin. Momentálne dodržiavame hygienické pravidlá predpísané Gorodom, ktoré Vám radi dáme k dispozícii.
   
  Zoznamovacia hodina je zdarma, prihláste sa na slovencina@snkk-mnichov.eu.  

   

  Ročný poplatok za dieťa je 120 eur, ponúkame aj súrodeneckú zľavu. Učebnice a iný študijný materiál hradí Slovensko-nemecký kultúrny klub. Kvôli povinnému poisteniu Vašich detí na vyučovaní a ostatných akciách je podmienkou členstvo v Slovensko-nemeckom kultúrnom klube, členský poplatok za rodinu je 20 eur (študenti a dôchodcovia 5 eur). Pre deti členov sú zdarma aj detské dielne so zameraním na slovenské ľudové umenie a folklór. Dielne sa konajú väčšinou v sobotu 6x ročne v priestoroch Slovenskej katolíckej farnosti.

   

  Vyučovanie uskutočňujeme s finančnou podporou Sociálneho referátu mesta Mníchov a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Spolupracujeme s Metodickým centrom pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

   

  Neváhajte nás kontaktovať

  – na klubovej emailovej adrese pre vyučovanie slovenčiny: slovencina@snkk-mnichov.eu

  – telefonicky:  0176 803 23 805

  – alebo na Facebooku správou pre Slovensko-nemecký kultúrny klub Mníchov

   
  O nás:

  SNKK je dobrovoľnícky klub založený v roku 1974. Pre krajanskú komunitu Slovákov žijúcich v Mníchove a v okolí organizujeme kultúrne, spoločenské a vzdelávacie podujatia (ako napr. koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, diskusie). Pre deti ponúkame pravidelné týždenné vyučovanie slovenčiny, detské ľudové dielne a rôzne doplnkové aktivity (návštevy divadla, výlety, stretnutia s Mikulášom, karneval a podobne). Tešíme sa, že na naše akcie neprichádzajú iba Slováci a takto môžeme Slovensko propagovať ako krajinu s bohatou kultúrou a tradíciami.
   
  Tešíme sa na Vaše deti 😊

   

  Veronika Ferianček, predsedníčka Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu a učiteľský kolektív

  deAktivovať mapu

  Diskusia

  comments