• Slovenčina
 • Deutsch
 • background

  Slovenčina pre deti v Mníchove

  Slovensko-nemecký kultúrny klub  /  Udalosti  /  Slovenčina pre deti v Mníchove

  Milí rodičia,

   

  po prestávke spôsobenej koronavírusom pokračujeme v našom vyučovaní slovenčiny pre deti v Mníchove a prijímame prihlášky na nový školský rok 2020/2021.

   

  Aktuálne vyučujeme v štyroch vekových skupinách. V skupine detí od troch rokov sa hravou formou zameriavame na budovanie aktívnej slovnej zásoby, so staršími deťmi sa venujeme konverzácii, slovenskej gramatike, čítaniu, písaniu a témam zo slovenskej vlastivedy a prírodovedy. Podľa záujmu vieme zabezpečiť aj prípravu na skúšky na Slovensku.

   

  Hodiny prebiehajú v triedach v Kulturzentrum Gorod (Arnulfstraße 197, 80634 München)
  v piatky od 16:30 do 19:00. Vyučovanie sa nekoná počas bavorských školských prázdnin. Momentálne dodržiavame hygienické pravidlá predpísané Gorodom, ktoré Vám radi dáme
  k dispozícii.

   

  Zoznamovacia hodina je zdarma, prihláste sa na slovencina@snkk-mnichov.eu.  

   

  Ročný poplatok za dieťa je 120 eur, ponúkame aj súrodeneckú zľavu. Učebnice a iný študijný materiál hradí Slovensko-nemecký kultúrny klub. Kvôli povinnému poisteniu Vašich detí
  na vyučovaní a ostatných akciách je podmienkou členstvo v Slovensko-nemeckom kultúrnom klube, členský poplatok za rodinu je 20 eur (študenti a dôchodcovia 5 eur). Pre deti členov sú zdarma aj detské dielne so zameraním na slovenské ľudové umenie a folklór. Dielne sa konajú väčšinou v sobotu 6x ročne v priestoroch Slovenskej katolíckej farnosti.

   

  Vyučovanie uskutočňujeme s finančnou podporou Sociálneho referátu mesta Mníchov a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Spolupracujeme s Metodickým centrom pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

   

  Neváhajte nás kontaktovať

  – na klubovej emailovej adrese pre vyučovanie slovenčiny: slovencina@snkk-mnichov.eu

  – telefonicky:  0176 803 23 805

  – alebo na Facebooku správou pre Slovensko-nemecký kultúrny klub Mníchov

   

  Tešíme sa na Vaše deti 😊

   

  Veronika Ferianček, predsedníčka Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu a učiteľský kolektív

  Diskusia

  comments