Slovensko-nemecký kultúrny klub Vás

dňa 27. júna o 19. hodine srdečne pozýva na

 

Poeticko-hudobný večer

s Adrienou Bartošovou, Štefanom Bučkom a Jurajom Burianom

 

S láskou o láske

 

na Ukrajinskej gréckokatolíckej misii
Schönstraße 55, 81543 Mníchov.

 
 

Pozvanka S laskou o laske

Rückseite

 
Adriena Bartošová patrí k rešpektovaným speváckym a skladateľským osobnostiam na slovenskej hudobnej scéne. Jej hudba spája rôzne  žánre – džez, rock, etno music, fussion a nevyhýba sa vo svojich skladbách ani vplyvu klasickej hudby. Hudbe sa venuje od detstva (klavír, spev, základy kompozície).

 

Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú (Fakultu riadenia 1984) a v roku 2006 absolvovala doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave. Od roku 1983 spolupracovala s významnými osobnosťami a telesami našej i zahraničnej hudobnej scény (Džezové kvinteto Ladislava Gerhardta, Orchester Gustáva Broma, rakúsky orchester Top Sound, černošská formácia The Magic Platter, J. Stivín, M. Lasica a J. Satinský, Tanečný orchester československého rozhlasu, nemecké džezové hviezdy Wolfgang Lackerschmidt, Hannes Beckmann,). Slovensko reprezentovala na rôznych kultúrnych podujatiach v Kanade (Dni slovenskej kultúry v Montreale, v roku 2003), na Women Jazz festivale v Nemecku (Berlín, 2003), na medzinárodných výstavách v Belgicku (Brusel, 2003) , Nemecku (Hannover, 2004, Mníchov 2006),a koncertoch vo Francúzsku ( Paríž, 2007) a Taliansku ( Neapol – Potenza 2008)  V súčasnosti koncertuje v rôznych zostavách, od komorného dua až po sextet, program pozostáva z vlastnej tvorby, výberu zo svetových džezových štandardov, najmä skladieb v štýle bossa nova. Spolupracuje so špičkovými hudobníkmi, hlavným spolutvorcom je vynikajúci gitarista a aranžér Juraj Burian, klavíristi Gabo Jonáš,  Martin Breznický, bicista Martin Valihora, basista Juraj Griglák. V ponuke majú aj s manželom ( recitátorom a členom činohry SND) Štefanom Bučkom hudobno-poetické pásmo, ktoré prináša výber z najlepšej slovenskej i svetovej poézie (Milan Rúfus, Ján Smrek, M. Válek, Š. Sandtner, Shakespeare..ale i z vlastnej poézie), Hudobnú časť programu tvoria skladby Adrieny Bartošovej, ale i výber zo svetových džezových evergreenov, v podaní skvelého gitaristu Juraja Buriana a Adrieny.

 
Adriena je laureátkou Ceny Ladislava Martoníka za prínos v oblasti tvorby a interpretácie slovenskej džezovej hudby a prestížneho ocenenia „Nositeľ Identifikačného  kódu Slovenska“. Od roku 1991 vyučuje spev na hereckej katedre DF VŠMU v Bratislave.
 

FOTO1
 

Štefan Bučko sa narodil 2. 7. 1957 v Bratislave. V roku 1981 absolvoval Divadelnú fakultu VŠMU a hneď po skončení dostal angažmán do Činohry SND, kde pôsobí dodnes. V rokoch 2008 – 2010 stál na čele súboru. Pod jeho vedením vzrástol počet divákov, sústredil sa na systematický rozvoj pôvodnej tvorby a na premiéry svetových titulov, ktoré neboli na Slovensku uvádzané. K vrcholu určite patrí Faust J. W. Goetheho v iniciovanom novom preklade M. Richtera, ale i vznik ôsmich pôvodných titulov. Na VŠMU pôsobí ako docent v odbore Teória javiskovej reči a Umelecký prednes. Je víťaz česko-slovenskej súťaže v umeleckom prednese v Poděbradoch v r. 1981 a druhé miesto si odniesol v tom istom roku z medzinárodnej súťaže v Petrohrade (vo vtedajšom Leningrade). So svojím umením prednesu v rôznych recitáloch pochodil skoro celé Slovensko, no zaskvel sa i v Česku, Poľsku,  ale najmä v Montreale i so svojou manželkou Adrienou Bartošovou a s jej kapelou na Mesiaci slovenskej kultúry v r. 2003. V r. 2013 premiéroval so Slovenským filharmonickým zborom a Symfonickým orchestrom SF v alternácii so Štátnym komorným orchestrom Žilina oratórium Egona Kráka podľa eposu J. Hollého Cirillo-metodiada a séria 8 koncertov vyvrcholila žičlivým priatím 800 členným auditóriom v Paríži. V roku 2008 mu bola Radou KBS pre vzdelanie, vedu a kultúru udelená Cena Fra Angelica. V 2013-tom mu udelili v Poděbradoch najvyššie česko-slovenské ocenenie Krištáľová ruža za celoživotné majstrovské interpretovanie a šírenie poézie.

 

V oblasti písania poézie je debutantom. V roku 2011 mu vo vydavateľstve Petrus vyšla útla básnická zbierka Tušené ostáva v tieni, ktorá sa vyznačuje zovretosťou tvaru, pevnou formou, výrazovou úspornosťou, no najmä dôrazom na etický rozmer bytia vychádzajúceho priamo z autorovej životnej skúsenosti. Súčasťou knižky je CD s prednesom samotného autora a s hudbou Adrieny Bartošovej.

 
 
s.bucko-hud-poet.vecer_01

 
 

***********************

 

Vstup od 18:30 hod., začiatok o 19. hod.

Miesto podujatia: Schönstraße 55, 81543 München

U1 Candidplatz, Bus 54 Candidplatz, Bus 52 Lebscheestraße

 

Vstupné 12 €, Študenti 7 €

Rezervácia lístkov na telefónnych číslach
089 88 23 23
0176 803 23 805

alebo emailom na info@snkk-mnichov.eu

 

Záštitu prebral Generálny konzulát Slovenskej republiky v Mníchove.

Toto podujatie finančne podporil Ausländerbeirat München.

www.besser-integrieren.de

            Besser verstehen, besser integrieren