Vážené dámy, vážení páni,
 
8. mája 2017 o 19. hod. Vás srdečne pozývame do priestorov Slovenskej katolíckej farnosti, Landsbergerstrasse 39, na prednášku:
 

„Počiatky kresťanstva“

Hlavnou témou budú Arménsko a Gruzínsko, prvé kresťanské krajiny sveta.
 
Referentka pani Mag. Dr. Camilla Labas z Viedne predstaví jej knihu Pevnosť Narikala o Gruzínsku v dobách antiky a raného kresťanstva. Prednáška bude v nemeckom jazyk. Vstupné je dobrovoľné. Pani Labas prinesie jej odborné knihy, ktoré vznikli na základe dlhoročného výskumu a budete si ich môcť aj zakúpiť.
 
Mag. Dr. CAMILLA LABAS: je germanistka, byzantologička, cestovateľka, spisovateľka a matka troch detí. Narodila sa na Slovensku, no už tridsať rokov žije v Rakúsku. Gymnázium navštevovala v rodnom Prešove a po maturite v Banskej Štiavnici absolvovala germanistiku v Jene (Nemecko). Po emigrácii do Rakúska vyštudovala na Viedenskej univerzite históriu Rímskej, Byzantskej a Perzskej ríše, Sýrie, Mezopotámie, Arménska, Gruzínska a Kaspického Albánska. Ako učiteľka nemčiny pôsobila aj v Tbilisi (Gruzínsko). Pracovala na gréckych a rímskych archeologických vykopávkach v Efeze (Turecko). Precestovala Európu od Atlantiku po Kaukaz a od Škandinávie po Gibraltár, o čom napísala knihu Autostopom s tromi deťmi. Už predtým vydala zbierku básní Miesto v tráve a knihu o živote v Bardejove na začiatku 20. storočia Sila statočného života.
 
Pevnosť Narikala (Vydavateľstvo PostScriptum, 2016): Priekopnícka kniha otvára slovenskej verejnosti bránu k najstarším gruzínskym (a sčasti i arménskym) dejinám. Tieto prvé kresťanské štáty sveta, napriek vplyvu či nadvláde Rímskej ríše a Perzskej ríše, si uchovali svoju jedinečnosť. Zo stáročného lavírovania a duchovných zápasov medzi uctievaním ohňa, zoroastrijzmom, miafyzitistickým a diafyzitistickým kresťanstvom, arabským a perzským islamom, napokon aj ruským vplyvom či sovietskym ateizmom, vyšli dnešní Arméni a Gruzínci ako apoštolskí a ortodoxní kresťania. Pre toto všetko je ich história osobitne zaujímavá, pútavá, ba strhujúca. Je orientálna i európska, pohanská i kresťanská, no pre nás Stredoeurópanov do veľkej miery neznáma.
 
Viac informácií: info@snkk-mnichov.eu
 
Na Vašu účasť sa teší Slovensko-nemecký kultúrny klub a Slovenská katolícka farnosť.
 
Ing. Viera Horch
Predsedníčka SNKK Mníchov
 

 

Capture