• Slovenčina
 • Deutsch
 • background

  PhDr. Imrich Kružliak zomrel vo veku 104 rokov

  Slovensko-nemecký kultúrny klub  /  Udalosti  /  PhDr. Imrich Kružliak zomrel vo veku 104 rokov
  9.2.2019 11:00 Adresa

  PhDr. Imrich Kružliak
  * 8.12.1914 v Detve   + 2.2.2019 v Unterhachingu

   

  Slovensko-nemecký kultúrny klub s hlbokým žiaľom oznamuje všetkým svojim členom a priateľom, že vo veku 104 rokov nás opustil náš drahý priateľ, PhDr. Imrich Kružliak.

   

  Imrich Kružliak patril medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského povojnového exilu a v roku 1974 spoluzakladal náš Slovensko-nemecký kultúrny klub. Sme mu vďační za jeho dlhoročnú a obetavú činnosť pre náš klub a pre slovenský národ.

   

  S naším milým zosnulým sme sa rozlúčili pri pohrebných obradoch a svätej omši v sobotu 9. februára 2019 o 11:00 hodine v kostole sv. Štefana v Mníchove, kde bola vystavená aj rakva zosnulého. Svätú omšu celebroval Monsignore Rudolf Maslák spolu p. Bohuslavom Švehlom, pánom farárom Českej duchovnej služby v Mníchove, ktorý sa za českú komunitu rozlúčil so zosnulým.
   
  Po svätej omši sme sa zišli v priestoroch Slovenskej katolíckej farnosti, kde boli pred smútočnými hosťami prednesené krátke prejavy. Za Slovenskú katolícku farnosť hovoril pár farár Maslák, potom pán František Zemanovič, generálny konzul Slovenskej republiky v Mníchove, podpredseda Matice slovenskej, pán Marek Hanuska, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pán Ján Varšo a pani Viera Horch za Slovensko-nemecký kultúrny klub.
   
  Po príhovoroch sa konal v svojpomocnej réžii kar, ďakujeme všetkým, ktorí niečo priniesli.
   
  Rozlúčka so zosnulým bude pokračovať v Bratislave. Po spopolnení telesných pozostatkov bude urna v kruhu rodiny uložená na cintoríne v Lamači. 17. marca 2019 o 12:00 hod. sa bude v Dóme sv. Martina konať slávnostná sv. omša za zosnulého, celebrovať budú pomocný biskup a generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy, Jozef Haľko, a pán farár Marián Červený.

   
  S hlbokou úctou
  Slovensko-nemecký kultúrny klub Mníchov

   
  Anzeige Kruzliak SNKK SK
   

  Fotografie z pohrebných obradov a svätej omši v Mníchove (Autor: Š. Bujalka, M. Oscitý):

  deAktivovať mapu

  Diskusia

  comments