Milí rodičia,
 
naša pani učiteľka z vyučovania slovenčiny pre deti, Pepina Artimová, pre Vás vytvorila skvelý materiál so stručným prehľadom voľne dostupných online zdrojov na výučbu slovenského jazyka pre viaceré vekové skupiny. Ide o zdroje na precvičovanie a utvrdzovanie učiva, ktoré je obsiahnuté v učebných osnovách predmetu slovenský jazyk na základnej a strednej škole hravou a interaktívnou formou.
 
Precvičte a otestujte si znalosti, a predovšetkým využite ich, kým je to možné.
 
Materiál si môžeťe stiahnuť v pdf-formáte tu: Učte sa s deťmi po slovensky
© Pepina Artimová. Všetky práva vyhradené. Tento text ani nijakú jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majteľa práv.