Milí rodičia,
 
Slovensko-nemecký kultúrny klub v Mníchove usporiada intenzívny kurz maľovania pre deti. Téma kurzu je volená v súvislosti s medzinárodnou detskou výtvarnou prehliadkou v Turčianskej galérii v Martine – Bienále Fantázie „Rozprávky a mágia čísiel“. Vyhodnotenie prebehne v marci, výstava začína 13. mája. Deti, ktoré už na kurze boli, by si tentokrát mali doniesť aj svoje doterajšie diela pre výber na Slovensko.
 
Témou je „Rozprávky a mágia čísiel“. Téma rozprávok je tradične spojená s číslami, ktoré sú pre porotu rovnako dôležité ako samotný námet rozprávky. „Draci majú obyčajne tri, šesť, sedem alebo deväť hláv a hlavný hrdina dostáva tri zázračné dary, alebo mu pomáhajú traja pomocníci. Najčastejšími platidlami sú tri groše, sedem strieborných alebo sto dukátov. Čísla sú jednoducho všade, niekedy sa objavujú úplne priamočiaro, inokedy sú ukryté v útrobách príbehov.“ (Zdroj: www.turiecgallery.sk). Deti sú pri voľbe rozprávky slobodné, vybrať si teda môžu čokoľvek.
 
Kurz prebieha v sobotu 20.2. od 10. – 14. hod. a je aj s obedom. Cena je 23.- eur (v tom je zahrnuté: materiál, jedlo, výučba a starostlivosť vedúcich). Kurz vedie Martin Oscitý.
 
Prosíme o záväzné prihlášky najneskôr do 18.2. večer.
Telefón pani V. Horch: 089 882323.
Alebo emailom na info@snkk-mnichov.eu
Minimum je 6 prihlásených detí a maximum 12 detí.
Kurz sa uskutoční v priestoroch Slovenskej katolíckej farnosti na Landsberger Str. 39.

 

So srdečným pozdravom
Ing. Viera Horch
Predsedníčka klubu

 

Kral a kralovnaIndianAladin