Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave pozýva na Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry 2018 v dňoch 1. – 20. júla 2018 v hlavnom meste Slovenska – v Bratislave.

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na jeden z troch programov:

  • Kurz slovenského jazyka a kultúry
  • Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
  • Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov – maturantov

 
Počas 3-týždňového intenzívneho kurzu slovenského jazyka a kultúry budú mať účastníci možnosť získať alebo si prehĺbiť komunikačnú kompetenciu v slovenskom jazyku a rozšíriť poznatky v oblasti slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry. Pripravené sú jazykové kurzy na všetkých úrovniach znalosti jazyka ako aj bohatý program mimoškolských aktivít.
 
Viac informácií: http://cdv.uniba.sk/ujop/letna-univerzita/
 
Prihlášku je potrebné podať do 16. júna 2018. Pri zaplatení poplatkov do 30. apríla 2018 je poskytnutá zľava 10% zo školného. Kurzy pre krajanov a krajanov – maturantov sú hradené zo štipendia MŠVVaŠ SR.