Veľmi pekne ďakujeme pánovi Jánovi Varšovi, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý nám zaslal kondolenciu k úmrtiu pána Imricha Kružliaka. Kondolenciu si môžete prečítať tu.