Stretnutie rodákov z Banskej Bystrice

 

POZVÁNKA
na II. celosvetové stretnutie rodákov z Banskej Bystrice
v dňoch 11.-13. septembra 2015

 
V čase stretnutia sa v meste pod Urpínom konajú každoročné Dni mesta Banská Bystrica spolu s vychýreným Radvanským jarmokom, ktorý sa môže popýšiť 358-ročnou tradíciou. Nad stretnutím krajanov – rodákov z Banskej Bystrice a blízkeho okolia prevzal záštitu primátor mesta, pán Ján Nosko. Pevnou súčasťou programu stretnutia je  slávnostný obed s pánom primátorom Noskom v Národnom dome, ako aj naša účasť na slávnostnom otvorení Dní mesta 2015 v priestoroch historickej radnice.
  
Pre účastníkov stretnutia mesto pripravilo celý rad atraktívnych podujatí a akcií, ktorými by chcelo svojim krajanom spríjemniť pobyt v rodnom meste. V sobotu 12. septembra je naplánovaný výlet autobusom spojený s prehliadkou troch zaujímavých lokalít v blízkon okolí. Pripravujú sa aj ďaľšie podujatia, do ktorých by boli aktívne zapojení rodáci, napr. „okrúhly stôl“, pri ktorom by sa diskutovalo o tom, akým spôsobom výrazne zviditeľniť Banskú Bystricu vo svete.
  
Náklady spojené s podujatiami a akciami (občerstvenie počas recepcie, spoločný obed, preprava a pod.) hradí mesto.
  
Pre krajanov – umelcov, výtvarníkov a podnikateľov vedenie mesta ponúka bezplatne výstavné priestory v budove hisrorickej radnice, kde by záujemcovia mohli prezentovať svoje umelecké diela, prípadne informovať o svojej profesnej činnosti.  V prípade záujmu o účasť na prezentácii diel krajanov prosíme o čo najskoršíe zaslanie prihlášky s krátkym popisom  plánovanej prezentácie.
  
S úctou a krajanským pozdravom

Dušan Klimo
 
Vyplnenú prihlášku treba poslať čo najskôr na mailovú adresu: dusanklimo@gmail.com

PRIHLASKA na stiahnutie

Kontakt:

T: +49 7121 23 662

F: +49 7121 23 00 66

E: dusanklimo@gmail.com

Skype: dklimo

www.permon.eu