Slovensko-nemecký kultúrny klub hľadá učiteľov-dobrovoľníkov na vyučovanie slovenčiny pre deti v Mníchove pre novootvorenú skupinu detí vo veku 2-4 rokov a skupinu detí vo veku 5-7 rokov.
 
Podmienky: Pedagogické vzdelanie, slovenčina ako rodný jazyk, dobrý vzťah k deťom

Vyučovanie sa koná raz týždenne v piatok poobede, 1-3 hodiny. Ponúkame plat 12 eur na hodinu.
 
Kontakt:
Ing. Jarmila Buchová, PhD. – vedúca Odboru výchovy a vzdelávania detí
tel.: 0049151-540 680 44
email: jarmila.buchova@gmail.com

 
Viac o našom vyučovaní slovenčiny nájdete aj na webovej stránke http://slovencinamun.caesar.sk/
alebo na Facebooku: https://www.facebook.com/Slovenčina-v-Mníchove-pre-deti-993265994023291/