Pani učiteľky z vyučovania slovenčiny zo slovenských vzdelávacích centier v zahraničí pripravili pre všetky slovenské deti žijúce v zahraničí nový časopis CERUZKY vo svete. Šéfredaktorkou sa stala Jarka Buchová, vedúca Odboru výchovy a vzdelávania detí pri Slovensko-nemeckom kultúrnom klube. Prvé číslo je o Vianociach a advente.
 
Veľa zábavy pri čítaní :)
 
Prečítajte a stiahnite si celý online časopis v pdf: https://sites.google.com/site/ceruzkyvosvete/home
 
Článok Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí: http://www.uszz.sk/sk/stranka/3480/internetovy-casopis-ceruzky-vo-svete–podnetny-pocin-pre-krajanske-deti
 

Ceruzky Ceruzky2

 

Časopis: https://sites.google.com/site/ceruzkyvosvete/home

 

Zaujali Vás naše aktivity pre deti, o ktorých ste sa dozvedeli v časopise? Viac informácií nájdete tu: http://slovencinamun.caesar.sk/