1.6.2016: Jarka Buchová v Rádiu Expres: Slovenka je šéfredaktorkou online časopisu pre slovenské deti v zahraničí

 

„Jarmila Buchová pochádza z dedinky Komárany pri Vranove nad Topľou. Už ale 9 rokov žije v Mníchove, kde pracuje ako učiteľka na strednej odbornej škole. Učí ekonomiku, účtovníctvo a nemčinu. Okrem toho však vedie slovenskú víkendovú školu v Mníchove a je šéfredaktorkou internetového časopisu Ceruzky vo svete pre slovenské deti v zahraničí. Časopis takto prezentuje deťom hravou formou slovenčinu. Či už ide o slovenský jazyk, pamiatky alebo slovenskú kultúru.“
 
https://www.expres.sk/62862/slovenka-je-sefredaktorkou-online-casopisu-pre-slovenske-deti-v-zahranici/
 

22. 01. 2015: „Internetový časopis CERUZKY VO SVETE – podnetný počin pre krajanské deti“

 

CeruzkyÚrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejnil sa svojej webovej stránke článok o novom časopise pre slovenské deti v zahraničí CERUZKY VO SVETE:

„V Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme sa úprimne potešili mailu, najmä ale jeho prílohe – úvodného čísla internetového detského časopisu CERUZKY VO SVETE vo formáte PDF – ktorý nám v uplynulých dňoch poslala Jarmila Buchová, Slovenka žijúca v Nemecku. Na svete je nový časopis, zrodivší sa v myšlienkovej, tematickej a inšpiratívnej ambicióznosti tvorivých a pedagogicky orientovaných krajaniek, ktoré v komunitách Slovákov v krajinách západnej Európy, ale aj mimoeurópskych zámorských štátov, citlivo vnímajú naliehavosť a potrebu pulzujúcej vzdelanosti ich detí s akcentom na jazykové návyky v materinskej reči – slovenčine.“
 

Prečítajte si článok ÚSŽZ: http://www.uszz.sk/sk/stranka/3480/internetovy-casopis-ceruzky-vo-svete–podnetny-pocin-pre-krajanske-deti
 
Tu sa dozviete viac o časopise CERUZKY VO SVETE: http://snkk-mnichov.eu/udalosti/ceruzky-vo-svete-novy-casopis-pre-slovenske-deti-zijuce-v-zahranici/

 

 

23. 12. 2014: Radio Slovakia International o Vianociach 2014 v Mníchove

 

Slováci sa počas sviatkov nestretávajú len v kostoloch, ale aj na farnostiach. Jednou z nich je aj Slovenská katolícka farnosť v nemeckom Mníchove. Patrí k tým starším, veď vyše 60 rokov prispieva k duchovnej starostlivosti Slovákov v Bavorsku. Vedie ju farár Rudolf Maslák, ktorý hovorí o slovenských Vianociach v Mníchove: http://sk.rsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/70769/slovenske-vianoce-v-mnichove
 
Akademický maliar Ján Mráz sa narodil v Ružomberku, ale od roku 1968 žije v metropole Bavorska – Mníchove. Do tajov maľovania ho zaúčali takí maliari ako Vincent Hložník a Ján Mudroch. Slováci z Mníchova ho poznajú nielen ako húževnatého organizátora spolkového života, iniciátora zájazdov za slovenskou gotikou, či maliara portrétov – veď maľoval aj samotného pápeža Jána Pavla II, ale aj ako autora slovenských kolied. Spolu ich napísal 300. Niektoré z nich si do svojho repertoáru vybral aj známy slovenský huslista Miroslav Dudík, dokonca pod názvom „Na Vianoce Mráz príde“ ich vydal aj na CD. Čím Jána Mráza koledy očarili a kedy napísal prvú – to vo svojom mníchovskom byte prezradil Ingrid Slaninkovej: http://sk.rsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/70748/na-vianoce-mraz-pride

 
V centre Bavorska, v Mníchove sa početná slovenská komunita stretáva počas vianočných sviatkov na slovenských bohuslužbách v kostole sv. Štefana a v adventnom období aj na podujatiach Slovenskej katolíckej farnosti, Slovensko nemeckého kultúrneho klubu, či na podujatiach slovenskej školy a škôlky. V škole učí aj Jarmila Buchová, ktorá sa s rodinou presťahovala do Mníchova pred 7 rokmi: http://sk.rsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/70768/juska-z-mnichova

 
 

20. 12. 2014: Radio Slovakia International: „Slovenský klub z Mníchova“

 

Do Nemecka odchádzali Slováci nielen po roku 1948, ale z politických dôvodov aj po roku 1968. Mnohí z nich zostali žiť v centre Bavorska, v Mníchove. V súčasnosti túto krajinu vyhľadávajú mladí ľudia, ktorí tu študujú a pracujú. Tí starší, ale aj mladší sa stretávajú na podujatiach Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu. Ide o jedinú slovenskú organizáciu v Bavorsku. Jej predsedníčkou je Viera Horch, rodáčka z Martina, ktorá žije v Mníchove od roku 1971. Prisťahovala sa sem s manželom, rodeným Nemcom – mimochodom dnes veľkým obdivovateľom slovenského jazyka a slovenskej krajiny. A práve jej Ingrid Slaninková z Radio Slovakia International sa opýtala na pohnútky vzniku klubu: http://sk.rsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/70379/slovensky-klub-z-mnichova

 
 

10.12.2014: Oslava 100. narodenín PhDr. Imricha Kružliaka

 
8.12.2014 sme usporiadali oslavu 100. narodenín PhDr. Imricha Kružliaka, jedného z našich zakladajúcich členov, publicistu, historika, básnika, exilového pracovníka. Fotky z tohto slávnostného večera si môžete prezrieť tu.
 
Ingrid Slaninková z Radio Slovakia International priniesla z osláv nasledujúcu zvukovú pohľadnicu:
 http://sk.rsi.rtvs.sk/clanky/osobnosti/70395/imrich-kruzliak-oslavil-100-rokov

 
Sme.sk 10.12.2014 zverejnilo o oslave článok Rodák z Detvy Imrich Kružliak oslávil sto rokov:
http://zvolen.sme.sk/c/7540217/rodak-z-detvy-imrich-kruzliak-oslavil-sto-rokov.html

 
Rodák z Detvy Imrich Kružliak oslávil sto rokov - sme.sk
 

November 2014: Viera Horch v časopise Slovenka

 
O našej predsedníčke, Viere Horch, a Slovensko-nemeckom kultúrnom klube vyšiel článok v časopise Slovenka, číslo 42/2014 (Kliknite na článok pre zväčšenie):
 
Vierka Horch v Slovenke
 

November 2014: Slovenčina pre deti v časopise Slovenka

 
SNKK sa aktívne zúčastnil na zasadnutí Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ, prečítajte si tu závery zo zasadnutia. V časopise Slovenka (číslo 47/2014) vyšiel o konferencii článok:

 


 
Dole vpravo Jarmila Buchová, vedúca Odboru výchovy a vzdelávania detí, učiteľka. Viac o aktivitách pre deti nájdete aj na
http://slovencinamun.caesar.sk/