Pri príležitosti nášho 40. výročia sme od Matice slovenskej dostali tento pamätný list:
 
Pamätny list Matica slovenska