Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.
Milí rodičia,
po prázdninách pokračujeme v našom vyučovaní slovenčiny pre deti v Mníchove a prijímame prihlášky na školský rok 2020/2021.
Prvé vyučovanie v tomto školskom roku sa bude konať 18.9.2020 o 16:30.
Prihlášku si môžete stiahnuť tu:
https://snkk-mnichov.eu/…/SNKK-Slovencina-Prihlaska…
Vyplnenú prihlášku prosíme poslať v elektronickej podobe (scan alebo fotka) na emailovú adresu slovencina@snkk-mnichov.eu a originál priniesť na prvú hodinu v septembri. Do ďalšieho ročníka sú prednostne prijímané deti zapísané v predošlom školskom roku, potom rozhoduje dátum doručenia prihlášky až do naplnenia kapacity.
Vyučovanie sa koná raz týždenne a je doplnkovou aktivitou popri bežnej škole či škôlke, ktorú Vaše deti navštevujú. V skupine škôlkarov a detí predškolského veku sa hravou formou zameriavame na budovanie slovnej zásoby. So staršími deťmi sa venujeme konverzácii, slovenskej gramatike, čítaniu, písaniu, počúvaniu a témam zo slovenskej vlastivedy a prírodovedy. Ponúkame aj intenzívnu prípravu na skúšky na slovenských stredných školách a gymnáziách pod vedením kvalifikovaného pedagóga s dlhoročnou praxou. Našu ponuku sa snažíme prispôsobiť prihláseným deťom. Aktuálne vyučujeme v piatich vekových skupinách.
Hodiny prebiehajú v triedach v Kulturzentrum Gorod (Arnulfstraße 197, 80634 München) v piatky od 16:30 do 19:00. Podľa záujmu otvoríme aj skupinu v sobotu doobeda. Vyučovanie sa nekoná počas bavorských školských prázdnin. Momentálne dodržiavame hygienické pravidlá predpísané Gorodom, ktoré Vám radi dáme k dispozícii.
Zoznamovacia hodina je zdarma, prihláste sa na slovencina@snkk-mnichov.eu.
Vyučovanie uskutočňujeme s finančnou podporou Sociálneho referátu mesta Mníchov a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Neváhajte nás kontaktovať
– na klubovej emailovej adrese pre vyučovanie slovenčiny: slovencina@snkk-mnichov.eu
– telefonicky: 0176 803 23 805
– alebo na Facebooku správou pre Slovensko-nemecký kultúrny klub Mníchov
O nás:
SNKK je dobrovoľnícky klub založený v roku 1974. Pre krajanskú komunitu Slovákov žijúcich v Mníchove a v okolí organizujeme kultúrne, spoločenské a vzdelávacie podujatia (ako napr. koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, diskusie). Pre deti ponúkame pravidelné týždenné vyučovanie slovenčiny, detské ľudové dielne a rôzne doplnkové aktivity (návštevy divadla, stretnutia s Mikulášom, karneval a podobne). Tešíme sa, že na naše akcie neprichádzajú iba Slováci a takto môžeme Slovensko propagovať ako krajinu s bohatou kultúrou a tradíciami.
Tešíme sa na Vaše deti 😊
Veronika Ferianček, predsedníčka Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu, učiteľský kolektív a kolektív Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu
Go to Top